1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
WYSŁANNIK
SPOTKANIE
Krótki opis

5.07.2006 PIERWSZE SPOTKANIE KLUBOWE KADENCJI 2006/2007
Gościliśmy wysłannika nowego Gubernatora Wojciecha Czyżewskiego , w osobie asystenta regionalnego Makarego Wiskirskiego z Torunia. Żegnaliśmy wyjeżdżająca dziewczynę z wymiany młodzieżowej powracającą do Texasu. w najbliższym roku planujemy wysłanie 7-mioro młodzieży oraz przyjęcie 6-cioro. Prezydent przedstawił podział zadań poprzez powołanie komisji.
Komisja ds.administracji klubowej - przew. Włodzimierz Sobecki
Komisja ds. Public Relations -przew.Stanisław Betlejewski
Komisja ds. członkostwa -przew. Andrzej Szymański
Komisja ds. projektów klubowych -przew .Czesław Tyburek
wiceprzew.ds. kontaktów międzynarodowych -Leszek Bartkowiak
wiceprzew. ds. wymiany młodzieżowej -Krzysztof Kopyciński
członek-Wodzisław Giziński członek- Jerzy Kotlęga
Komisja ds. Rotary Foundation -przew.Janusz Gwoździński
Komisja ds. historii klubu -vacat
Komisje dobiorą staraniem przewodniczących do składu wiceprzewodniczących i członków a Zarząd uzupełni vacat.


W dyskusji omawiano i precyzowano plan pracy w podziale na:
Przedsięwzięcia-działania do wykonania:
-obowiązkowe-już podjęte do kontynuacji
-zamierzenia- zadania nowe
Spotkania, uroczystości i imprezy klubowe
Plan pracy zostanie wkrótce opublikowany na naszej stronie.


Ładuje się ... proszę czekaj