1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Uroczystości XX - lecia


Uroczystości XX - lecia Rotary Club Bydgoszcz
Uroczyste obchody
odbyły się w dniu 13 kwietnia 2013 r.
w Aulii Copernicanum
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Otwarcia spotkania i powitania gości dokonała prowadząca całość imprezy pani Dominika Matuszak,zapraszając do pierwszego podniosłego akcentu artystycznego w wykonaniu Adama Kośmiei, absolwenta bydgoskiej Akademii Muzycznej i Manhattan School of Music w Nowym Yorku. Wysłuchaliśmy kompozycji pianistycznej "Krakowiak Fantastyczny" Ignacego Jana Paderewskiego.
Wprowadzenia przypominającego historię Rotary International oraz dzieje ruchu rotariańskiego Bydgoszczy dokonał Prezydent RC Bydgoszcz prof. dr hab. Wiesław Szymański.
Następnie ponad 150 gości uroczystości obejrzało krótki film o Rotary International "Takie jest Rotary" oraz multimedialną prezentację o 20-letniej historii RC Bydgoszcz z osobistym komentarzem Charter Prezydenta dr Włodzisława Gizińskiego .
Tematykę wieloletniego programu wymiany młodzieżowej poznaliśmy w żywych relacjach wielu uczestników wymiany sprzed lat.
Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Bydgoszczy wysoko oceniając walory etyczne działań Rotary i dokonał wręczenia Medalu za Zasługi dla miasta Bydgoszczy. Przewodniczący Rady Miasta Roman Jasiakiewicz wspominając swoją osobistą obecność przy powstawaniu klubu, wręczył wypis z uchwały Rady Miasta o nadaniu Medalu Kazimierza Wielkiego w uznaniu całokształtu zasług dla krzewienia dobrego imienia Bydgoszczy w całym świecie.
Gościliśmy dwóch Past Gubernatorów w osobach Piotra Wygnańczuka oraz Tadeusza Płuzińskiego oraz Gubernator Nominata 2015/2016 Barbarę Pawlisz z RC Sopot International. Wszyscy oni zabrali głos i złożyli serdeczne życzenia oraz upominki.
Głos zabrał również Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski dzieląc się refleksjami o humanizmie ludzkim w kontekście aktualności i siły idei rotariańskich.
Obecne na naszym spotkaniu były posłanki ziemi bydgoskiej Anna Bańkowska oraz Teresa Piotrowska, które dzieliły się swoim podziwem dla pracy z młodzieżą i wyrazami sympatii wobec Prezydenta Klubu.
Osobiste pozdrowienia otrzymaliśmy od prezydenta RC Inowrocław oraz przewodniczącej Stowarzyszenia Ziemi Soleckiej i profesora Kazimierza Sadkiewicza.
Odczytane zostały listy gratulacyjne od wielu przyjaciół naszego klubu.
Część oficjalną zakończyło wystąpienie sponsora obchodów w osobie dyrektora Macieja Jankowskiego reprezentującego KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

W części nieoficjalnej odbyła się:
AUKCJA NA RZECZ FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
poprowadzona przez członka klubu prof. Marka Jakubowskiego.
Licytowano bardzo aktywnie:
ˇ obraz "Panorama starej Bydgoszczy" - ofiarodawca Wiesław Szymański
ˇ 2 rzeźby autorstwa artysty Michała Kubiaka - ofiarodawca Włodzisław Giziński
ˇ 1 grafikę Oli Bartkowiak z cyklu "Brazylia"- ofiarodawca autorka.
Aukcja oraz sprzedaż cegiełek przyniosły ponad 10 tys. złotych .

Po krótkiej przerwie odbył się KONCERT JUBILEUSZOWY - przygotowany i poprowadzony przez dr muzykologii Katarzynę Matuszak.
Wystąpili studenci Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wykonując polskie i zagraniczne utwory muzyki filmowej.
Płonący TORT URODZINOWY ofiarowany przez cukiernię Andrzeja Szymańskiego rozpoczął się bankiet przyjaciół RC BYDGOSZCZ .
Rada Miasta Bydgoszczy nadała RC Bydgoszcz Medal Kazimierza Wielkiego
Rotary Club Bydgoszcz - historia i działalność
Rotary International to najstarsze stowarzyszenie klubów służebnych na świecie.
23 lutego 1905 r. adwokat Paul Harris zorganizował pierwsze spotkanie Chicago Rotary Club. W tym samym roku klub zrealizował pierwszy projekt służebny na rzecz społeczności lokalnej - ufundował toalety publiczne koło Ratusza.
Dzisiaj na świecie działa 1,5 mln Rotarian zrzeszonych w ponad 32 tys. klubów w 170 krajach. Te liczby nieustannie rosną.
Sztandarowymi projektami Rotary International są:
-PolioPlus, w którym zgromadzono 250 mln USD i sfinansowano produkcję i przewóz szczepionki używanej w masowej immunizacji Polio;
-Rotariańska Wymiana Młodzieżowa, w ramach której co roku około 7 tys. młodzieży szkół średnich uczy się w szkołach i mieszka w rodzinach rotariańskich innych krajów i kultur;
Historia ruchu rotariańskiego w Bydgoszczy liczy prawie 80 lat. Przedwojenny Bydgoski Rotary Club został zarejestrowany 11 grudnia 1935 r. w Rotary International pod numerem 3906 i działał do 1938 roku.
Kontynuatorem tamtej działalności jest Rotary Club Bydgoszcz, zarejestrowany 17 kwietnia 1993 r. w Rotary International pod numerem 29391. Klub powstał dzięki inicjatywie klubów: szwedzkich, amerykańskiego oraz polskiego z Torunia.
Bydgoscy Rotarianie, znaczący przedstawiciele różnych zawodów, świata kultury, sztuki i biznesu od dwudziestu lat spotykają się co tydzień, we środy w Hotelu pod Orłem. Rotacja sprawowanych funkcji i składu ułatwia gromadzenie finansów i uczestnictwo w światowych i lokalnych - bydgoskich przedsięwzięciach społecznościowych.
Oto ich przykłady:
-remont oddziału dziecięcego szpitala psychiatrycznego w Świeciu;
-szkolenia bydgoskich chirurgów w Instytucie Serca w Houston;
-darowizna na rzecz hospicjum Sue Ryder i Polskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej w wysokości 56 tys. USD;
-obiady dla najuboższych dzieci Szkoły Podstawowej Nr 58 w Bydgoszczy;
-koncerty Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w Niemczech;
-niemieckie tournee Natalii Sawościanik - laureatki Konkursu im. I. Paderewskiego;
-kolonie letnie dla dzieci powodzian;
-dary pomocy szkolnych, żywności, materiałów budowlanych dla społeczności polskich Litwy, Białorusi, Ukrainy;
-współpraca szkół mechanicznych Bydgoszczy i Bad Bergzabern: "Budowa niemiecko-polskiego robota w ramach partnerstwa";
Rotary Club Bydgoszcz od 20 lat przoduje wśród klubów polskich w organizacji wymiany młodzieżowej. Na rocznš wymianę do USA, Kanady, Brazylii, Meksyku wyjechało ponad 100 uczniów szkół średnich Bydgoszczy. Bydgoskie szkoły i domy gościły w tym czasie podobną ilość osób z tych krajów.
Symbolicznym ukoronowaniem tej działalności jest znalezienie przez rotariańskiego stypendystę i jego młodszego brata z podbydgoskiego sierocińca nowego domu w amerykańskiej rodzinie rotariańskiej.
Dwudziestoletnie kontakty z Rotarianami i klubami Rotary ze Szwecji, Danii, Niemiec, USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Ukrainy i Białorusi, podejmowanie wspólnych inicjatyw, ale także osobiste znajomości, odwiedziny i przyjaźnie, to niemal codzienne wpisywanie Bydgoszczy na mapy całego świata.

Włodzisław Giziński
Charter President Rotary Club Bydgoszcz
Reaktywacja


Rotary International
uznało działalność

RC Bydgoszcz
od grudnia 1935
Club No. 3906

Rotary 2013/2014

75 lat działalności75 lat RC Bydgoszcz

rok założenia:
30 grudnia 1935

Walczymy z polio


Konwencja 2014

Wymiana młodzieżowa