1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

Wielonek
W dniu 9 maja 2009 roku w Wielonku nad Zalewem Koronowskim, go cili my Gubernatora Dystryktu Tadeusza Puzi skiego. Gubernator odwiedzi du grup m odzie y, przebywaj c na obozie szkoleniowym, przygotowuj cym do wyjazdu na roczn wymian m dzie ow do ró nych krajów wiata.
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
     

Ładuje się ... proszę czekaj