1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

Stammtisch
W dniu 7 maja 2008 odby o si spotkanie naszego klubu z grup± tworz±c± bydgoski "Stammtisch".
Jest to symboliczne miejsce spotka przyjació maj±cych zwiazki z kultur± niemieck±, pochodzeniem ,prowadzeniem firm o kapitale niemickim. Ostatnio du ± grup stanowia o nierze niemiccy w s u bie wojsk NATO. W drugiej cz ¶ci wyk ad "Zrozumie Wszech¶wiat" wyg osi Profesor UTP dr Marian Chalamo ski.
Wreszcie poznali¶my oddalone o miliony lat ¶wietlnych galaktyki i mg awice!
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
   

Ładuje się ... proszę czekaj