1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

Piknik Frydrychowo k/ abiszyna
Spotkanie odby o si w ramach cotygodniowego zebrania RC Bydgoszcz tj. w rod 05 sierpnia 2009 o godz 18.30. Udzia wzi o cznie 48 osób /rotarianie plus osoby towarzysz ce/. Wys uchano krótkiego wyk adu o miejscu spotkania, funkcjonuj cej elektrowni wodnej o mocy 159 kW, a tak e o obiektach towarzysz cych, pochodz cych z XVII wieku. Temat zebrania wzbudzi nadspodziewane zainteresowani obecnych.
Spotkanie zako czy o si tradycyjnym grilowaniem, d ugimi rozmowami i zwiedzaniem okolicznych budowli hydrotechnicznych.
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz

Ładuje się ... proszę czekaj