1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

Olga Romanowska
Na kolejnym spotkaniu (30 stycznia 2008 r.) gościliśmy panią Olg Romanowską-Grabowską - prodziekan kierunku Ochrona Dóbr Kultury - Wy szej Szko y Środowiska w Bydgoszczy. Nasz goś w bardzo ciekawy sposób przedstawi problematyk rewitalizacji poprzemys owych centrów miast europejskich na przyk adzie angielskiego Manchesteru. O ywiona dyskusja dotyczy a g ównie mozliwości przeniesienia dobrych wzorców na grunt bydgoski.
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
   

Ładuje się ... proszę czekaj