1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

Konferencja Dystryktu
W dniach 15-17 maja 2009 we Wroc awiu odby a si Konferencja naszego Dystryktu 2230 Bia oru -Polska -Ukraina. W pi knej sali Leopoldinum Uniwersytetu Wroc awskiego przez dwa dni wys uchano szeregu wystapie oraz s uchano i ogl dano wiele akcentów artystycznych. Na zako czenie odby sie koncert rozrywkowy w wykonaniu big-bandu rotaria skiego i piosenkami wykonywanymi przez klubowiczów i ich go ci. Szczególnie mi ym akcentem dla naszego klubu by o og oszenie wyników w konkursie na najlepsza strone klubowa, gdzie zajelismy zaszczytne 4 miejsce na 70 stron ocenianych.
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
     

Ładuje się ... proszę czekaj