1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

Odwiedziny Gubernatora
W dniu 19 stycznia 2012r oba kluby rotariańskie Rotary Brda Bydgoszcz i nasz klub zaszczycił swoją obecnością Gubernator Dystryktu D-2230 Myrosław Gawryliw. Hasło gubernatora "Szanujcie się i szanujcie ROTARY" przypomina nam o misji Rotary oraz o wzajemnych stosunkach między ludzkimi. Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze. Oba kluby zaprezentowały swoje osiągnięcia.
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
     
Odwiedziny Gubernatora
Następnego dnia GUBERNATOREM zaopiekował się nasz niezawodny kolega Andrzej Szymański,który nie tylko że zaprosił gubernatora do siebie na prawdziwie domowy polski obiad ale również oprowadził go po swoim zakładzie - największm w regionie kombinacie piekarniczo-cukirniczym z mrożnią i garmażerią. Gubertnator musiał wysoko ppodnosić głowę aby ogarnąć całe potężne silosy do magazynowania mąki,które swoją obecnością świadczą o wielkości ZAKŁADU kol. Adrzeja.
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz

aduje si ... prosz czekaj