1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

Filharmonia
W dniu 20 października 2010 roku spotkanie klubowe odbyło się w nadzwyczajnej scenerii Filharmonii Pomorskiej.
Całym klubem udaliśmy się na Wieczór z Fryderykiem Chopinem - spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu artystów zespołu "Passion-Artist" z Wiednia. Jedną z artystek była pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Natalia Sawo cianiuk-Rehling. Pani Natalia była wiele lat temu pod opieką naszego klubu rotariańskiego. Po spektaklu odbyła się miła rozmowa nawiązująca do naszych dawnych kontaktów.
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
RC Bydgoszcz
   

aduje si ... prosz czekaj